เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าศึกษาดูงาน

อ่านแล้ว 509 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560  
อาจารย์ ภญ. ลักขณา สุวรรณน้อย ภาควิชาเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Michael Katz และนักศึกษา Pharm.D. จาก College of Pharmacy, University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 409 ในโอกาสที่คณะอาจารย์และนักศึกษาดังกล่าวเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานระบบเภสัชกรรมและบริการเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทย ณ แหล่งศึกษาดูงานต่างๆ ได้แก่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (วัดไผ่ตัน) ร้านเรือนยา ร้านกนกฟาร์มาเชน โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลวชิระ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาหอม กับคนวัยทำงาน 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service