เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ผู้บริหารเภสัชมหิดลแสดงความยินดีแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 134 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560  
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าภาควิชา เข้าแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยา...หมดอายุ? 2 วินาทีที่แล้ว
ดนตรีบำบัด 1 นาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service