เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 346 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร และ อาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา ให้การต้อนรับ Prof. Kenji Hamase และ Prof. Yoshito Abe พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 309 อาคารราชรัตน์ ในโอกาสที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 2 คนเดินทางมาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมด้านเภสัชพฤกษศาสตร์และสาขาชีวเคมีทางเภสัชศาสตร์ ณ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคไข้เลือดออก 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service