เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านแล้ว 183 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี สำหรับในปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งหมด 7 ท่าน โดยผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ คือ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน จาก College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิคและได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมา

ในการนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมแสดงความยินดี โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล เป็นผู้ขานรายชื่อและอ่านคำประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเชิญผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับมอบครุยวิทยฐานะ โดย ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 26 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 36 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service