เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Arizona นำเสนอผลการฝึกอบรม

อ่านแล้ว 483 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ และคณาจารย์สาขาเภสัชกรรมคลินิค เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานและประเมินผลการฝึกอบรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 309 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก University of Arizona ประจำปี 2560 ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเภสัชกรรม (Advanced Pharmacy Professional Experience) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคไข้เลือดออก 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service