เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงาน EdPEx Quality Forum Share and Learn 2017

อ่านแล้ว 259 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดงาน “EdPEx Quality Forum Share and Learn 2017” ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยนายอัครพล ยีมะลี หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ และนางสาวปุณรดา รอดแก้ว นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในหมวดที่ 4 “การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้” ร่วมกับส่วนงานอื่นๆ จำนวน 10 ส่วนงาน โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารส่วนงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี การนำเสนอผลลัพธ์และการบริหารจัดการที่ดีในหมวดต่างๆ ของส่วนงานในรูปแบบนิทรรศการผลงาน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ - การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการชมนิทรรศการ Poster รายหมวดของส่วนงานต่างๆ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้สรุปผลและกล่าวปิดกิจกรรมดังกล่าว
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service