เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


โครงการ MU Grad Quality Assurance

อ่านแล้ว 51 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในโครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ รวมถึงการทำ Unit Cost ทุนการศึกษา รางวัลต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัย และกิจกรรมพัฒนา Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


หอมดอกปีบ 47 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service