เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยและนำมาใช้แทนสารเคมี

อ่านแล้ว 2,053 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2552  
คณะกรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ. สสส.) ได้เชิญทีมวิทยากรจากสำนักงานเขตราชเทวีมาบรรยาย และสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยและนำมาใช้แทนสารเคมี ซึ่งมีการบรรยาย ณ ห้อง 206 อาคารราชรัตน์ ส่วนการสาธิตจัดขึ้นบริเวณโรงอาหาร ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 42 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 4 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 11 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรสู้ลมหนาว 12 วินาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service