เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


โครงการ ปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า

อ่านแล้ว 2,187 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่   
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชื่อโครงการ “ปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า” ขึ้น ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานศิลปวัฒนะธรรมไทย โดยเริ่มจากเดินทางไปชมศิลปวัฒนะธรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายที่พิพิธภัณฑ์วัดเขายี่สาร, แวะชมพระอุโบสถทำด้วยไม้สักทองผนังฝังมุกลวดลายมีความละเอียดงดงาม แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและรามเกียรติ์ที่วัดศรัทธาธรรม และแวะชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน เป็นนักศึกษา 55 คน อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ 5 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service