เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มไทยรวมใจ

อ่านแล้ว 2,937 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 05,12 พ.ย. 2553  
จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศในขณะนี้ ทำให้มีผู้เป็นโรคน้ำกัดเท้าจำนวนมาก และ Whitfield’s ointment เป็นยาที่ใช้ได้ผลดี แต่องค์การเภสัชกรรมผลิตยาไม่ทัน คณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกันทั้งกำลังทรัพย์และแรงงาน ในการผลิตครีมรักษาน้ำกัดเท้า (Whitfield’s ointment) จำนวน 3000 หลอด โดยมี ผศ. ดร. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ และ อ. ดร. อัญชลี จินตพัฒนากิจ เป็นผู้ดูแลการผลิตและมีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 5 และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวมประมาณ 30 คน ดำเนินการผลิตในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยาหม่อง และยาดม จะนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดพัทลุง และปัตตานี ผ่านโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มไทยรวมใจ ซึ่งมี ทพญ. พจนพรรณ มีสัจจี เป็นผู้ประสานงานโครงการ ฯ และได้เดินทางมารับมอบผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และ 12 พฤศจิกายน 2553
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กว่าจะมาเป็นยา 3 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service