เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มไทยรวมใจ

อ่านแล้ว 1,532 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5,12 พฤศจิกายน 2553  
จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศในขณะนี้ ทำให้มีผู้เป็นโรคน้ำกัดเท้าจำนวนมาก และ Whitfield’s ointment เป็นยาที่ใช้ได้ผลดี แต่องค์การเภสัชกรรมผลิตยาไม่ทัน คณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกันทั้งกำลังทรัพย์และแรงงาน ในการผลิตครีมรักษาน้ำกัดเท้า (Whitfield’s ointment) จำนวน 3000 หลอด โดยมี ผศ. ดร. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ และ อ. ดร. อัญชลี จินตพัฒนากิจ เป็นผู้ดูแลการผลิตและมีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 5 และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวมประมาณ 30 คน ดำเนินการผลิตในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยาหม่อง และยาดม จะนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดพัทลุง และปัตตานี ผ่านโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มไทยรวมใจ ซึ่งมี ทพญ. พจนพรรณ มีสัจจี เป็นผู้ประสานงานโครงการ ฯ และได้เดินทางมารับมอบผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และ 12 พฤศจิกายน 2553
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยา...หมดอายุ? 10 วินาทีที่แล้ว
ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว 22 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-644-8685, 90 และ 91 (เลขหมายอัตโนมัติ)

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2014
  Page Ranking Tool website monitoring service users online