เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


การประกวดร้องเพลง PY Singing Contest 2011

อ่านแล้ว 2,275 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 ธ.ค. 2553  
คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง PY Singing Contest 2011 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาปริญญาโท-เอก คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารราชรัตน์ โดยแบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ลูกกรุง ลูกทุ่ง และสตริงสากล เพื่อคัดเลือกนักร้องผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๓ คน สำหรับร่วมร้องโชว์ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละประเภท ดังนี้
คณะกรรมการคัดเลือกชุดที่ ๑ ประเภทสตริงสากล
๑. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สาริสุต
๒. อาจารย์ ดร. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล
๓. อาจารย์ ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า
คณะกรรมการคัดเลือกชุดที่ ๒ ประเภทลูกทุ่ง
๑. อาจารย์ ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ
๒. อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์
๓. อาจารย์ ดร. ศุภโชค มั่งมูล
คณะกรรมการคัดเลือกชุดที่ ๓ ประเภทลูกกรุง
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
๓. รองศาสตราจารย์ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

ผลการประกวด ได้ผู้ผ่านเข้ารอบ ๓ คนในแต่ละประเภท ดังนี้
ผู้ผ่านเข้ารอบชุดที่ ๑ ประเภทสตริงสากล ได้แก่
๑. น.ส. รุ่งทิพย์วรรณ์ เผือกเกิด และ น.ส. พัสมล ลุยตัน ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
๒. นายพิชญ์พงศ์ คงนาวัง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชเคมี
๓. นายฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
ผู้ผ่านเข้ารอบชุดที่ ๒ ประเภทลูกทุ่ง
๑. น.ส. พัสมล ลุยตัน ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
๒. นายฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
๓. นายพิชญ์พงศ์ คงนาวัง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชเคมี
ผู้ผ่านเข้ารอบชุดที่ ๓ ประเภทลูกกรุง
๑. น.ส. หทัยชนก ปันดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
๒. นายทนงศักดิ์ อ่อนหาดพอ และ น.ส. นรกมล สุขเจริญ ผู้ช่วยวิจัย/นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
๓. นางชุลีพร นามมีศรี พนักงานสถานที่ ภาควิชาสรีรวิทยา

ทั้งนี้การตัดสินผลการประกวดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบมากกว่า ๑ ประเภทจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวและประเภทเดียวเท่านั้น
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service