เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


การประชุมวิชาการ Pharmacy Review and Update Series: 2011

อ่านแล้ว 1,776 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2554  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปี พ.ศ. 2554 นี้ จัดการประชุมวิชาการเมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2554 ณ ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ Pharmacy Review and Update Series: 2011 (Pharmacotherapy of Neurological Diseases) เน้นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศได้แก่ โรคทางระบบประสาทเช่น พาร์กินสัน ปวดศีรษะ สมองเสื่อม โรดหลอดเลือดสมอง ตลอดจนหลักการใช้ยาอันตรกิริยาระหว่างยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งน่าจะเป็นความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากในประเทศไทยและมีความก้าวหน้าด้านการรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ เภสัชกร แพทย์ พยาบาล นักวิจัย และผู้สนใจ จำนวนกว่า 250 คน

นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากบริษัทยาชั้นนำต่างๆ พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก และสินค้าตัวอย่างให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนำกลับไปทดลองใช้ที่บ้านด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service