เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


โครงการฝึกอบรม เรื่อง “บุคลิกภาพที่ดี คือ กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ”

อ่านแล้ว 2,865 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2555  
หน่วยพัฒนาองค์กรและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร ในหัวข้อ “บุคลิกภาพที่ดี (Smart Personality) คือ...กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ภก.ดร.ศรัณย์ กอสนาน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้สละเวลามาร่วมกันบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจด้วยบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงเทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในงานบริการ ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 50 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาต้านมะเร็ง 3 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 3 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service