Webmail | ไทย | Eng
 
กลับหน้าโฮมเพจ เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล บริการของคณะ ผู้สนใจศึกษาต่อ นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชุมวิชาการ  
 
หน้าแรก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 << ย้อนกลับ  |  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  |  ข่าวต่อไป >>
 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา


 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 1. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (วิทยากร: ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย)สามารถเข้าชมได้ที่ http://intranet.grad.mahidol/intranet/download/tqf/index.html 2. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 : การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการเขียนคำอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ)สามารถเข้าชมได้ที่ http://ip-tv.mahidol/show-new.asp?url=mms://10.34.190.2/090253_1มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1939 ครั้ง
 << ย้อนกลับ  |  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  |  ข่าวต่อไป >>


ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆผ่าน Social Network ของคณะ ได้ดังนี้        


เหตุการณ์สำคัญทั้งหมด
ข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชน
ข่าวจากหน่วยงาน
ข่าวสำหรับนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากมหาวิทยาลัย
ข่าวการรับสมัครงาน
 บทความแนะนำ
สเปรย์พริก?..สเปรย์พริกไทย?..Pepper spray? อะไรกันแน่ อ่าน 689 ครั้ง
ข้อควรระวัง การใช้มาสคาร่า และการต่อขนตาให้ยาวและหนาขึ้น อ่าน 1,441 ครั้ง
แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน ตอนที่ 1 ? อ่าน 213 ครั้ง
น้ำมันหอมระเหย...ชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้ อ่าน 1,440 ครั้ง
ทุเรียน..ราชาแห่งผลไม้ อ่าน 1,173 ครั้ง

บทความยอดนิยม
โรคไข้เลือดออก อ่าน 23,133 ครั้ง
เกิร์ด (GERD) - โรคกรดไหลย้อน อ่าน 71,340 ครั้ง
ยาดมมีอันตรายหรือไม่ อ่าน 34,571 ครั้ง
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง...ใช้อย่างไร อ่าน 81,823 ครั้ง
มารู้จักน้ำแร่กันเถอะ !! อ่าน 58,632 ครั้ง

บทความที่มีผู้อ่านล่าสุด
น้ำมันหอมระเหย...ชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้ 2 วินาทีที่แล้ว
ยารักษาโรคเบาหวาน ใช้อย่างไร 6 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้วิงเวียน ระวัง! อย่าใช้พร่ำเพรื่อ 12 วินาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 17 วินาทีที่แล้ว
บิ๊กอาย อันตรายถึงตาบอด 17 วินาทีที่แล้ว
 

 
เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล ความรู้สู่ประชาชน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ
  Page Ranking Tool website monitoring service