Webmail | ไทย | Eng
 
กลับหน้าโฮมเพจ เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล บริการของคณะ ผู้สนใจศึกษาต่อ นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชุมวิชาการ  
 
หน้าแรก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 << ย้อนกลับ  |  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  |  ข่าวต่อไป >>
 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา


 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 1. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (วิทยากร: ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย)สามารถเข้าชมได้ที่ http://intranet.grad.mahidol/intranet/download/tqf/index.html 2. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 : การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการเขียนคำอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ)สามารถเข้าชมได้ที่ http://ip-tv.mahidol/show-new.asp?url=mms://10.34.190.2/090253_1มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1965 ครั้ง
 << ย้อนกลับ  |  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  |  ข่าวต่อไป >>


ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆผ่าน Social Network ของคณะ ได้ดังนี้        


เหตุการณ์สำคัญทั้งหมด
ข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชน
ข่าวจากหน่วยงาน
ข่าวสำหรับนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากมหาวิทยาลัย
ข่าวการรับสมัครงาน
 บทความแนะนำ
เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ปี 2012: MERS-CoV อ่าน 1,045 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับ สาขาวิชาเภสัชวินิจฉัย อ่าน 810 ครั้ง
ไม้กฤษณา (ไม้หอม): ไม้ทรงคุณค่า ตอนที่ 1 อ่าน 443 ครั้ง
พยาธิใบไม้และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ อ่าน 1,232 ครั้ง
น้ำตาเทียมกับ “ตาแห้ง” อ่าน 1,166 ครั้ง

บทความยอดนิยม
ความเครียด และวิธีแก้ความเครียด อ่าน 294,658 ครั้ง
ยารักษาโรคเบาหวาน ใช้อย่างไร อ่าน 45,393 ครั้ง
ออกกำลังกายอย่างไรดี ? อ่าน 174,248 ครั้ง
ปลาดิบไม่มีพยาธิ (จริงหรือ ?) อ่าน 122,069 ครั้ง
ยาก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร ลืมกินยาตามเวลา อันตรายหรือไม่ อ่าน 51,834 ครั้ง

บทความที่มีผู้อ่านล่าสุด
ผักผลไม้..ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 วินาทีที่แล้ว
รางจืด สมุนไพรแก้พิษและล้างพิษ 1 นาทีที่แล้ว
ออกกำลังกายอย่างไรดี ? 1 นาทีที่แล้ว
ยาเลื่อนประจำเดือน .. ที่นี่มีคำตอบ 1 นาทีที่แล้ว
อาหารหลากสี มีประโยชน์หลากหลาย (ตอนที่ 3): สารเคมีที่มีประโยชน์จากผักผลไม้ที่มีสีม่วงและสีน้ำเงิน 1 นาทีที่แล้ว
 

 
เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล ความรู้สู่ประชาชน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ
  Page Ranking Tool website monitoring service