Webmail | ไทย | Eng
 
กลับหน้าโฮมเพจ เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล บริการของคณะ ผู้สนใจศึกษาต่อ นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชุมวิชาการ  
 
หน้าแรก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 << ย้อนกลับ  |  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  |  ข่าวต่อไป >>
 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา


 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 1. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (วิทยากร: ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย)สามารถเข้าชมได้ที่ http://intranet.grad.mahidol/intranet/download/tqf/index.html 2. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 : การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการเขียนคำอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ)สามารถเข้าชมได้ที่ http://ip-tv.mahidol/show-new.asp?url=mms://10.34.190.2/090253_1มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 2182 ครั้ง
 << ย้อนกลับ  |  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  |  ข่าวต่อไป >>


ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆผ่าน Social Network ของคณะ ได้ดังนี้        


เหตุการณ์สำคัญทั้งหมด
ข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชน
ข่าวจากหน่วยงาน
ข่าวสำหรับนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากมหาวิทยาลัย
ข่าวการรับสมัครงาน
 บทความแนะนำ
เจ็ทแลค (Jet lag) เพลียเพราะบินไกลกินเมลาโตนินอย่างไรให้ได้ผล อ่าน 1,294 ครั้ง
กลิ่นเท้า…ใครว่าไม่สำคัญ อ่าน 764 ครั้ง
เครื่องสำอางนาโน ให้ประโยชน์หรือเป็นอันตราย? อ่าน 915 ครั้ง
ลูก ... นวัตกรรมของพ่อแม่ อ่าน 879 ครั้ง
เชื้อโรคในแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่าน 367 ครั้ง

บทความยอดนิยม
อันตรายของครีมหน้าขาว ที่ผสมไฮโดรควิโนน อ่าน 122,276 ครั้ง
ทรานซามิน (transamin) กับผิวขาว ...จริงหรือไม่? อ่าน 106,395 ครั้ง
รับมือโรคหวัดอย่างไร ให้เหมาะสม อ่าน 56,849 ครั้ง
เป็นเบาหวาน...เลือกอะไรใส่กาแฟแทนน้ำตาล อ่าน 73,494 ครั้ง
ยาแก้ปวดข้อ ใช้รักษาข้อเสื่อม ใช้อย่างไร? อ่าน 71,526 ครั้ง

บทความที่มีผู้อ่านล่าสุด
ตัวจี๊ด พยาธิตัวอันตรายที่มากับความอร่อย 16 วินาทีที่แล้ว
โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ อีโคไล (E. coli) 26 วินาทีที่แล้ว
10 อันดับอาหารที่มีโปแทสเซียมสูง กับประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ 36 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 36 วินาทีที่แล้ว
คันหัว .. รังแค ... แก้กันอย่างไร 40 วินาทีที่แล้ว
 

 
เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล ความรู้สู่ประชาชน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ
  Page Ranking Tool website monitoring service