50 ปี เภสัชมหิดล

7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 

ติดต่อเรา

 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail: 50thMUPY@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mupyclub
Tel: 02-354-3749 และ 02-354-7502
Fax: 02-354-4326

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2017-2018