50 ปี เภสัชมหิดล

7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 

ร่วมสนับสนุนคณะเภสัชฯของเรา

 
การดำเนินการที่ยาวนานทำให้อาคารเรียน ห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ มีการเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับความจำกัดและความล่าช้าของการพิจารณางบประมาณ คณะฯ จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำและทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมสนับสนุนคณะได้ 2 วิธีคือ การซื้อเสื้อที่ระลึกครบรอบ 50 ปี และการบริจาคเงินสมทบทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สนับสนุนซื้อเสื้อที่ระลึกครบรอบ 50 ปี

ขนาดเสื้อผู้ชาย ขนาดเสื้อผู้หญิง
ขนาด รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว) ขนาด รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
XS 36 27 SS 32 21.5
S 38 27 XS 34 22
M 40 28 S 36 24
L 42 29 M 38 25
XL 44 30 L 40 26
XXL 46 31 XL 42 26
3XL 48 32 - - -

จำหน่ายในราคาตัวละ 300 บาทเท่านั้น

สั่งซื้อที่นี่

บริจาคเงินสมทบทุน

โดยผู้บริจาคทุกท่านสามารถนำใบเสร็จการบริจาคไปใช้ในการรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินหรือรายจ่ายที่บริจาคดังกล่าว ตามมาตรา 3 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559 โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสิทธิดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงธันวาคม 2561

**ปิดโครงการรับบริจาคแล้ว**

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2017-2018