ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ข้อมูล Admissions เภสัช’มหิดล

ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 4

TOP
 
หมายกำหนดการ   รายชื่อ/ลงทะเบียน


กำหนดการ


ตรวจร่างกาย วันอังคารที่ 10 ก.ค. 2561
วันตรวจร่างกาย เริ่ม 8.00น. ณ หน่วยบริการสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระรามหก ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยผู้ที่จะตรวจร่างกายต้องทำเวชระเบียนล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้มีค่าใช้จ่าย 600 บาท

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561
วันสอบสัมภาษณ์ เวลา 7.30น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรอกประวัติ Online สำหรับสอบสัมภาษณ์ ล่วงหน้าได้ที่นี่ หรือกรอกที่คณะฯในวันสัมภาษณ์

ดูกำหนดการอย่างละเอียด

การเดินทาง


เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ต่อจักรยานยนต์รับจ้าง (ค่าโดยสาร 20 บาท) หรือเดินเท้าประมาณ 700 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 นาที ดูเส้นทาง


เดินทางด้วยรถประจำทาง
รถประจำทางสายที่ผ่านหน้าคณะฯ (ถ.ศรีอยุธยา) ได้แก่สาย 72, 92, 97, 503, 538 และสายที่ใกล้เคียง (ต้องเดินเท้าต่อ) ได้แก่สาย 8, 44, 67 และ 509

ดูข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียด

มาร่วมเกาะติดข่าวสารและสาระความรู้จากเภสัช’มหิดล

www.facebook.com/mupyclub
เว็บไซต์ข้อมูล Admissions คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2015 www.pharmacy.mahidol.ac.th