โครงการประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Drugs & Health Products”
วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-026-06-2561 จำนวน 10 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2514 เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้จะเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะฯ จึงจัดโครงการ “50 ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้คำขวัญ “50 ปี เภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน” ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดเรื่อง “Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Drugs & Health Products” โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 โดยเนื้อหาการประชุมจะเป็นการนำเสนอศาสตร์ทางเภสัชกรรมสำหรับอนาคตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมในรูปแบบบูรณาการสำหรับอนาคต (cutting edge pharmaceutical sciences & innovative-integrative practice) โดยคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพดีเด่น รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้นำด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ของคณะฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการเภสัชกรรมและสังคม รวมไปถึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้นำ/ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ เภสัชกร อาจารย์แหล่งฝึก อาจารย์อาวุโส อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ 500 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:riana.wad@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 3547502

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) 2,500.00 THB
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียนและวิธีการสมัคร  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) และ 2,500 บาท (ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล)  สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่ “งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” หรือ  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-conference.php และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-465674-0 ชื่อบัญชี “การประชุม Innovation in Pharmaceutical Sciences” พร้อม Scan และ Upload ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ  ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 ทั้งนี้ ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- New_โครงการฉลองครบรอบ 50 ปี 8-9 June 2018 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27/3/2561 12:42น.
- วส 50 ปี หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27/3/2561 12:42น.
- ศธ 50 ปี หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27/3/2561 12:42น.
- กำหนดการประชุมวิชาการ8-9มิย หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13/5/2561 14:21น.
   


 

http://tinyurl.com/y89mal3e

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C125-0001 ภก. วรพจน์ ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C125-0003 ภญ. นฤมล ธนะ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C125-0004 ภก. พัฒนา อรรจนียกุล ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C125-0005 ภก. สันต์ ดอรอมาน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C125-0006 นางสาว อังสนา วนเสถียร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C125-0007 นางสาว พรรณพร ยงค์พีรกุล ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C125-0008 นาย วชิรพันธุ์ อังมีพิษ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C125-0009 นางสาว วราภรณ์ มอญหา ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C125-0010 นาย วรวุฒิ เจริญนภาพร ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C125-0011 นางสาว อภิวันทน์ สายวงศ์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C125-0012 นางสาว ภัทรศยา พลหาญ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C125-0013 นาย จักรภพ ชัยยูรวัฒน์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C125-0014 นาย สิทธิศักดิ์ แก้วชิงดวง ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C125-0015 นาย พิรุณ ชัยประเสริฐ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C125-0016 นางสาว สิริวรรณ ศิริจินดาเลิศ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C125-0017 นางสาว สมศิริ มะละคำ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C125-0018 นางสาว จันอมภรณ์ กอศรีลบุตร ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C125-0019 นาย ผดุงเกียรติ วรรณภักตร์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C125-0020 นาย อรรถวุฒิ กระจ่างรมย์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C125-0021 นางสาว ศิริธร เตียตรงจิตรมั่น ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C125-0022 นาย วุฒิชัย ศรีภัทรพันธุ์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C125-0023 นางสาว ธนีพันธ์ จินดายก ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C125-0024 นาย อิทธิพงศ์ วงศ์ใหม่ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C125-0025 นาง ณิญาภา สุวรรณคัณฑิ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C125-0026 นางสาว กุลภัทร ศรีสุวนันท์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C125-0027 นางสาว กานต์ชนก แสนพรหม ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C125-0028 นางสาว พรทิพย์ สาดเสาเงิน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C125-0029 นาย ณัฐพล หงษ์ฉลาด ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C125-0030 นาย อนุชิต จุลพงศ์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C125-0031 ภญ. ชนิดา จินดาสุข ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C125-0032 นางสาว บูรยา นิธิอุบัติ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C125-0033 นางสาว กนกพร หวังสันติพร ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C125-0034 นางสาว ลภัสรดา วันทะวงษ์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C125-0035 นางสาว วีนุช ไทยทรงธรรม ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C125-0036 นางสาว กุลรภัส มีศิริ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C125-0037 นางสาว ธนภร สุ่มพ่วง ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C125-0038 นาย วัชรพงศ์ อนันต๊ะ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C125-0039 นางสาว ปอรวัลย์ อ่ำกลัด ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C125-0040 ภญ. ศศลักษณ์ อุบลวิโรจน์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C125-0041 ภญ. สิริลักษณ์ สุจิรารัตน์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C125-0042 ภญ. ปณาลี อยู่รอด ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C125-0043 ภญ. ทิพย์สุดา คารวมิตร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C125-0044 ภญ. สุปาณี ศุภพิมลวรรณ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C125-0045 ภญ. วรรณกร ธรรมกุลาเลิศ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C125-0046 ภญ. อรทัย ศิริพรรณพร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C125-0047 ภญ. ปิยะดา สดสง่า ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C125-0048 ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C125-0049 ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C125-0050 ภก. พงศธร มัสวัสดิ์สม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C125-0051 ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C125-0052 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C125-0053 ภก. ธวัชชัย ลลิตสุรเดช ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C125-0054 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C125-0055 ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C125-0056 ภญ. พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C125-0057 ภก. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C125-0058 ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C125-0059 ภก. ณัฐวุฒิ เจริญไทย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C125-0060 นาย นพดล จันทร์หอม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C125-0061 ดร. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C125-0062 ดร. คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C125-0063 นาย ลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C125-0064 ภญ. จิระพรรณ จิตติคุณ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C125-0065 ดร. วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C125-0066 ภก. นิมิตร วรกุล ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C125-0067 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C125-0068 ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C125-0069 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C125-0070 ดร. เมธี ศรีประพันธ์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C125-0071 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C125-0072 ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C125-0073 ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C125-0074 ภญ. ศวิตา จิวจินดา ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C125-0075 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C125-0076 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C125-0077 ภก. ปองพล ทนุผล ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C125-0078 ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C125-0079 ภญ. วีณา นุกูลการ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C125-0080 ภญ. ปองทิพย์ สิทธิสาร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C125-0081 ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C125-0082 ภญ. ชุติมา เพ็ชรประยูร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C125-0083 ภก. สมนึก บุญสุภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C125-0084 ภญ. ธฤตา กิติศรีปัญญา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C125-0085 ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C125-0086 ผชอ. ชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C125-0087 ภญ. กฤติมา โภชนสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C125-0088 อ.ภญ. กฤตติกา ตัญญะแสนสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C125-0089 ผช.อจ. จันทนา ห่วงสายทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C125-0090 ผศ.ภก. จิรพงศ์ สุขศิริวรพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C125-0091 อ.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C125-0092 รศ.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C125-0093 ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C125-0094 รศ.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C125-0095 อ.ภญ. บุญธิดา มระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C125-0096 รศ.ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C125-0097 รศ.ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C125-0098 รศ.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C125-0099 อ.ภญ. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C125-0100 อ.ภญ. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C125-0101 อ.ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C125-0102 ผช.อจ.ภก. ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C125-0103 อ.ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C125-0104 รศ.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C125-0105 อ.ภญ. ลักขณา สุวรรณน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C125-0106 อ.ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C125-0107 ศ.ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C125-0108 อ.ภก. วิชิต โนสูงเนิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C125-0109 อ.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C125-0110 อ.ภญ. ศิตาพร ยังคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C125-0111 อ.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C125-0112 ผศ.ภญ. สมหญิง พุ่มทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C125-0113 รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C125-0114 รศ.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C125-0115 ผช.อจ.ภญ. เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C125-0116 อ.ภญ. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C125-0117 อ.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C125-0118 รศ.ภก. อาทร ริ้วไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C125-0119 รศ.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C125-0120 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C125-0121 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C125-0122 ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C125-0123 ภญ. ลีณา สุนทรสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C125-0124 ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C125-0125 ภญ. โอภา วัชระคุปต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C125-0126 ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C125-0127 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C125-0128 ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C125-0129 นางสาว ปัญจรี สมสกุล ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C125-0130 นาย สรีร ธีธราธร ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C125-0131 นางสาว พิชญา โตเลิศมงคล ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C125-0132 นางสาว เพชรรัตน์ ทองดูศรี ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C125-0133 ภญ. เปรมฤดี สุนทรานันท์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C125-0134 ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C125-0135 ภก. ธวัชชัย ปัญญามีรักษ์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C125-0136 ภญ. พรทิพา จันทร์ณรงค์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C125-0137 ภญ. นุชนาฏ พิญญพงษ์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C125-0138 ภญ. วัลลา ตั้งรักษาสัตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C125-0139 ภญ. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C125-0140 ภญ. ประสบอร รินทอง ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C125-0141 ภญ. ลติพร อุดมสุข ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C125-0142 ภญ.ร.ท.หญิง อรพรรณ เหลืองอร่าม ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C125-0143 นางสาว วนิดา ไทรชมภู ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C125-0145 ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C125-0146 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C125-0147 ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C125-0148 ดร. นรรฆวี แสงกลับ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C125-0149 นาย บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C125-0150 ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C125-0152 ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C125-0153 ภญ. ชนากานต์ มาลา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C125-0154 ภญ. ฉัตรทรา (กาญจน์ญาณ์) ทองระอา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C125-0156 ภญ. วนิดา แพงเทียน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C125-0157 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C125-0158 ภก. ศุภชัย สายบัว ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C125-0159 ดร.ภญ. จันจิรา อินตรา ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C125-0160 ภญ. เพลินเนตร โลหะการ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C125-0161 ภญ. จันทรกานต์ เทียนเงิน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C125-0162 ภญ. สุธิดา บุญสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C125-0163 ภญ. อัลจนา ลือชัยพาณิชย์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C125-0164 ภญ. วริยา เรืองวิเศษ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C125-0165 ภญ. แพรพิไล สรรพกิจจานนท์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C125-0166 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C125-0167 ภญ. พุทธิพร คงแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C125-0168 ภก. กัญจน์ โสดาลี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C125-0169 ภญ. นิศาชล ประสารสุข ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
166 C125-0170 ภก. กำชัย แซ่ปัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
167 C125-0171 ภญ. สุวิมล วราชิต ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
168 C125-0172 ภญ. อุณาโลม เฉียบแหลม ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
169 C125-0173 นาย ประณัฐพงศ์ กับกระโทก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
170 C125-0174 ภก. วรชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
171 C125-0175 นางสาว ชยาภรณ์ ลิ้มพิชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
172 C125-0176 นางสาว พักตราภรณ์ เมฆลอย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
173 C125-0177 นางสาว พรภัสสร เลิศผดุงกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
174 C125-0178 นางสาว ภัทรธิดา ชื่นตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
175 C125-0179 นางสาว ปัญจพร สันทัดเลขา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
176 C125-0180 นาย ธัชพล มีมินท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
177 C125-0181 นางสาว ภาวิดา สังหาด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
178 C125-0182 ภญ. ศโลชา เชื้อดี ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
179 C125-0183 ภญ. รัตติกร องอาจถาวร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
180 C125-0184 ภญ. นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
181 C125-0185 ภญ. สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
182 C125-0186 ภญ. เบญจพร สุคนธ์นรรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
183 C125-0187 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
184 C125-0188 ภญ. สุวิดา ตั้งตระกูลธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
185 C125-0189 นางสาว เบญจวรรณ โสภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
186 C125-0190 ภญ. ศุภวรรณ ศิริพิชัยพรหม ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
187 C125-0191 นาย พรศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
188 C125-0192 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
189 C125-0193 ดร. แก้วนภา วงศ์เสริมสิน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
190 C125-0195 นางสาว ศิริวรรณ รุจิมิตร ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
191 C125-0196 ภก. เรืองชัย กวีพรพจน์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
192 C125-0197 ภญ. วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
193 C125-0198 ภญ. ณัฐกานต์ จิตพิมพ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
194 C125-0199 ภญ. รัชมงคล โพธิรุกข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
195 C125-0200 นาย ญาณวุฒิ หมานมานะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
196 C125-0201 ภก. ภูริวัธน์ จิวะตระกูลธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
197 C125-0202 ภญ. ชนัญชิดา สมจิตร ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
198 C125-0203 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
199 C125-0204 ภญ. รจพร วัชโรทยางกูร ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
200 C125-0205 ภญ. เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
201 C125-0206 ภก. ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
202 C125-0207 ภก. อุกฤษฏ์ เตชะธนสารสมบัติ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
203 C125-0208 ภญ. วิภาวี รอดจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
204 C125-0209 ภญ. อรรัมภา ชื่นชม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
205 C125-0210 ภก. ศักดิ์สิทธิ์ เบ็ญจวรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
206 C125-0211 ภก. บวรสวัสดิ์ เลิศอมรดิเรก ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
207 C125-0212 นาย เดชาธร ธนาสุตตะนิธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
208 C125-0213 นางสาว จันทร์ภัสสร์ ธราวิจิตรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
209 C125-0214 นาย ทศพล เลิศวัฒนชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
210 C125-0215 นางสาว วชิราภรณ์ ทองอ่อน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
211 C125-0216 ผศ. ดร. กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
212 C125-0217 ภญ. อุษณีย์ เพียรภัทรพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
213 C125-0218 ภก. ณัฐนันท์ ดีปู่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
214 C125-0219 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
215 C125-0220 ภญ. อุไร เอี่ยมสีหยก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
216 C125-0221 พ.ต.หญิง สุจิตรา ชูเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
217 C125-0222 ภก. กฤษฎา ล้ำเลิศสมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
218 C125-0223 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
219 C125-0224 ภญ. ภัทราภรณ์ โม้งปราณีต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
220 C125-0225 น.ท.หญิง สุธีรา วัชรดิษย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
221 C125-0226 ภญ. ขจรจิตร์ ส่งไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
222 C125-0227 ภญ. ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
223 C125-0228 ภญ. สิริญา อภิวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
224 C125-0229 ภญ. ฉวีวรรณ บุญเต็ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
225 C125-0230 ภญ. ชลันรัตน์ พรหมประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
226 C125-0231 ภญ. จันทนา เสถียรภาพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
227 C125-0232 ดร. วรัญญา วรดุลยพินิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
228 C125-0233 ภญ. นิชธิมา ระย้าแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
229 C125-0234 ภญ. พรรณี ศรีบุญซื่อ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
230 C125-0235 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
231 C125-0236 ภก. จตุพร ทองอิ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
232 C125-0237 ภญ. เพ็ญมาฆะ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
233 C125-0238 ภก. นที ปีประทุม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
234 C125-0239 ภญ. วชิรภรณ์ เมืองคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
235 C125-0240 ภญ. ปรียานารถ อุตตมะเวทิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
236 C125-0241 ภญ. ปิยณิช รัตนเพ็ญชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
237 C125-0242 ภญ. มารยาท เคหะลุน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
238 C125-0243 ภก. วราทิตย์ วรรณเรศ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
239 C125-0244 ภก. อภิชาติ ปฏิโภคสุทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
240 C125-0245 ภญ. อภิรัญญาน์ อมรยศสรัลกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
241 C125-0246 ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
242 C125-0247 ภญ. สุวรรณี ฟูรังษีโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
243 C125-0248 ภญ. ทิพยาภรณ์ พิมพ์สกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
244 C125-0249 ภญ. เกศิณ๊ เลิศแสงสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
245 C125-0250 ภก. ปิยรัฐ ว่องไวเวโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
246 C125-0251 ภก. ภัคภาคิน อัครดำรงสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
247 C125-0252 ภญ. สมศรี ฉันทสุวรรณกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
248 C125-0253 ภก. พิชิต เลาห์เกริกเกียรติ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
249 C125-0254 ภก. ชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
250 C125-0255 ดร.ภก. สมชาย เลิศฤทธิ์เดชา ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
251 C125-0256 ภญ. พลอยพรหม อบแพทย์ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
252 C125-0257 ภก. นรินทร์ เทิดภาปิยะนาค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
253 C125-0258 ภญ. สาวิตรี เพียรพินิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
254 C125-0259 ภก. วิชชา อมรยิ่งเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
255 C125-0260 ภญ. พรรณิการ์ ภัทรสุนทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
256 C125-0261 ภญ. ชิดชนก ชัชวาลวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
257 C125-0262 ภญ. กมลรัตน์ หอมสุคนธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
258 C125-0263 ภก. พงศ์พันธ์ ตั้งกิตติวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
259 C125-0264 ภญ. พัชรวรรณ ชูศิลป์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
260 C125-0265 ภญ. ประไพศรี ศานติวงษ์การ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า) mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
261 C125-0266 ภญ. พิมพ์พสุ ภวเมธีสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
262 C125-0267 ภญ. จิรวรรณ แสงรัศมี ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C125-0002 รศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช (online) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า)
2500 THB
2 C125-0144 ภญ. ชุติมา วีรนิชพงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ศิษย์เก่า)
2500 THB
3 C125-0151 ภญ. ทักขิณา ยาณะสาร (online) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป)
3000 THB
4 C125-0155 ภก. กฤษฎา ล้ำเลิศสมบัติ (online) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป)
3000 THB
5 C125-0194 ภก. พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี (online) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป)
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียนและวิธีการสมัคร
 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (บุคคลทั่วไป) และ 2,500 บาท (ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล)
 สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่ “งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” หรือ
 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-conference.php และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-465674-0 ชื่อบัญชี “การประชุม Innovation in Pharmaceutical Sciences” พร้อม Scan และ Upload ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ
 ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 ทั้งนี้ ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน ตอนที่ 2 ?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ดูบทความตอนที่ 1 ได้ที่ แคลเ...
Read this article
เมื่อสูงวัย...ร่างกายเปลี่ยน...แล้วผลการรักษาของยาล่ะ...เปลี่ยนด้วยไหม
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อสูงวัย ร่างกายเปลี่ยน...
Read this article
โรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://study.com/cimages/multimages/16/hiperactividad_large.jpg ### &n...
Read this article
น้ำมะพร้าวอ่อน......เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : httpwww.youngcoconuts.comimagescoconuts.jpg ### ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554