การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
เพื่อผลลัพธ์ ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-08-2562 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานต้องใช้การประสมประสานทั้งศาสตร์ทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นที่ทราบดีว่าการสื่อสารเป็นหัวใจของผลลัพธ์ทางการรักษา แต่การสื่อสารมีรายละเอียดที่ควรใส่ใจหลายมิติ ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างเภสัชกรและบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม การสื่อสารเพื่อการบริหารกลุ่มงาน การสื่อสารระหว่างเภสัชกรกับสหสาขาวิชาชีพที่ต้องร่วมกันทำงานเพื่อคนไข้ และที่สำคัญคือ การสื่อสารกับคนไข้เพื่อผลลัพธ์และบริการที่น่าประทับใจ อีกทั้งมิติใหม่ทางด้านการสื่อสารกับคนไข้รวมทั้งประชาชน คือการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ที่นับวันจะมีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงได้จัดการประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษา และบริการที่ประทับใจ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน และผู้สนใจ จำนวน 120 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม อ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช Email: luerat@gmail.com, หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-4536 ภาควิชาเภสัชกรรม 0-2644-8694 งานคลังและพัสดุ 0-2354-4316

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการงานประชุมการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาฯ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/6/2562 11:43น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ เรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/6/2562 11:43น.
   


 

http://tinyurl.com/yxurjaxj

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C142-0003 ภญ. สุจิตา กุลถวายพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
2 C142-0004 ภญ. สุพาณี ตันตะโนกิต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
3 C142-0007 ภญ. สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
4 C142-0008 ภญ. ฤดีรัมภา ตันนาภัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
5 C142-0010 ภญ. พัชมณ สุพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
6 C142-0011 ภญ. รุจิพัชร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
7 C142-0013 ภก. ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
8 C142-0014 ภญ. นวลลัดดา ปัญญาศรีวินิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
9 C142-0018 ภญ. วรัญญา พันธกาญจนกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
10 C142-0019 ภก. ชาคริต พลานุภาพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
11 C142-0020 ภญ. วรลักษณ์ สุระดม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
12 C142-0021 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
13 C142-0022 ภก. สมพล ศิริรัตนพฤกษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
14 C142-0023 น.ต.หญิง ณัฐกานต์ ทำทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
15 C142-0025 ภญ. เบญจพร เต่ารั้ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
16 C142-0026 ภก. พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
17 C142-0028 ภญ. วนันธิยา สังข์ศักดา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
18 C142-0029 ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
19 C142-0030 ภญ. สุภาพร พรพิเนตพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
20 C142-0031 ภญ. มณีกัลยา ชมชาญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
21 C142-0032 ภญ. ปวริศา ธนันต์วณิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
22 C142-0038 ภญ. ฆอบเสาะ หะสาเมาะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
23 C142-0039 ภญ. ชุติธนา ภัทรทิวานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
24 C142-0040 ภก. มณีรัตน์ ยศเขื่อน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
25 C142-0043 ภญ. อัญชลี บำรุงวงศ์พัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
26 C142-0045 ภญ. เกศรา นิตยากรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
27 C142-0046 ภญ. พิรดา วงษ์พิรา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
28 C142-0048 ภญ. วิศนีย์ โรจนอุไร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
29 C142-0049 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมลวิภาต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
30 C142-0051 ภก. ชมพูนุท งามวิไลรัตนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
31 C142-0056 ภญ. มานิตา หาญพานิชเจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
32 C142-0059 ภญ. กัญญาณัฐ ผอบทิพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C142-0060 ภญ. สุธาทิพย์ เพิ่มพูลพานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
34 C142-0065 ภญ. พรรณทิพา สุนทรศารทูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
35 C142-0067 ภญ. หทัยรัตน์ หมื่นยุทธ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C142-0006 ภญ. ธิติญา โกวาภิรัติ online 2500 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C142-0001 ภญ. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
2 C142-0002 ภญ. กรรณิกา พงศ์ทรางกูร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
3 C142-0005 ภญ. นวพร แก้วชูเสน (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
4 C142-0009 ภญ. วิไลวรรณ ผ่องแผ้ว (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
5 C142-0012 ภญ. กานดา วีระวัฒนานันท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
6 C142-0015 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจันทร์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
7 C142-0016 ภก. เอกนันท์ กีรติศรัณย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
8 C142-0017 ภญ. ศศิลักษณ์ ฐิตินันท์เมือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
9 C142-0024 ภญ. นภาวรรณ วันฮุสเซนต์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
10 C142-0027 ภญ. พรชนก แตงสมบูรณ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
11 C142-0033 ภญ. ปภาวรินทร์ ผาพิมพ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
12 C142-0034 ภญ. เพ็ญนภา ศรีหริ่ง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
13 C142-0035 ภญ. มณฑิตา ปรกติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
14 C142-0036 ภก. ชัยนรินท์ หมื่นเทพจอหอ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
15 C142-0037 ภญ. อภิญญา วุฒโธ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
16 C142-0041 ภญ. โสพิศ คุ้มชาติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
17 C142-0042 ภญ. ขวัญชนก ครุธกูล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
18 C142-0044 ภก. พีระพงษ์ ลีอำนาจวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
19 C142-0047 ภญ. สุชาดา สูรพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
20 C142-0050 ภญ. กาญจนา เศวตเสรีธรรม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
21 C142-0052 ภญ. เบญจพร ปรีชานุกูล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
22 C142-0053 ภญ. อาจารี สถานเมือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
23 C142-0054 ภก. วิศรุต มีเงิน (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
24 C142-0055 ภก. ปรัชญ์ชวิศ เย็นแสงจันทร์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
25 C142-0057 ภก. วรินทร์ ใหม่น้อย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
26 C142-0058 ภญ. หฤทัย คุโณทัย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
27 C142-0061 ภญ. ภรสุภา กนกวารีรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
28 C142-0062 ภก. ยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
29 C142-0063 ภญ. นภาลัย ไชยพรม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
30 C142-0064 ภญ. ฟารีดา กิจศรีนภดล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
31 C142-0066 ภญ. หทัยรัตน์ สุขศรี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
32 C142-0068 ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
33 C142-0069 ภญ. มนัสดา จิตร์ร่มเย็น (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
34 C142-0070 ภญ. อัปสรลาวัณย์ ตั้งสกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
35 C142-0071 ภก. กฤษฎา จักรไชย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ถั่งเช่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ จริงหรือ?
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ณ วันนี้ค...
Read this article
คะน้าเม็กซิโก…ต้นไม้แสนอร่อย
ภญ.กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://img-global.cpcdn.com/004_recipes/5701cd07111f7024/751x532cq70/photo.jpg ### ...
Read this article
โรคจากมลพิษในอาคาร : Stachybotrys (ตอนที่ 2)
รองศาสตราจารย์ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### คุณภาพอากาศในอาคาร (indoor air q...
Read this article
ผักแปม สมุนไพรปรับสมดุล
อาจารย์ ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลก...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554