การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-008-06-2562 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
สิ่งแวดล้อมและรูปแบบในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวและความกังวลของผิวในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ ความหย่อนคล้อย เหี่ยวย่น ผิวบอบบางแพ้ง่าย ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ ปัญหาเซลลูไลท์ และปัญหากลิ่นกาย เป็นต้น ซึ่งปัญหาผิวเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่พบเจอในคนทุกเพศและทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ซึ่งปัญหาผิวที่พบดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ส่งผลกระทบทางจิตใจ และอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคหรือความผิดปกติของร่างกายอื่นๆ ได้
การเข้าใจถึงสาเหตุและกลไกที่ก่อให้เกิดปัญหาและความกังวลของผิว รวมถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาผิว จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผิวและสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายเป็นจำนวนมากในท้องตลาดให้เหมาะสมกับปัญหาผิวที่เผชิญอยู่ได้ รวมถึงรู้วิธีในการดูแลและปฏิบัติต่อผิวได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเลือกใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมในการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวที่มีปัญหาแต่ละประเภทจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีปัญหาผิวในด้านต่างๆได้
ดังนั้นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาของผิวได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศเพื่อการแข่งขันในท้องตลาดและในระดับสากล และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การวิจัย-พัฒนา ประเมินและควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอาง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป รับสมัครจำนวน 250-300 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:mupycosmetics@gmail.com,supattra.kon@mahidol.ac.th,thosawan.ium@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2644-8694 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2644-4536 งานคลังและพัสดุ โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2354-4316

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียน บรรยาย บุคคลทั่วไป (ภายใน 1 พฤษภาคม 2562) ท่านละ 4,000 บาท ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก ค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดและกำหนดการ_เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:22น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:22น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:22น.
   


 

http://tinyurl.com/y8fph5vs

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C136-0003 ภญ. อมรา ธนะพืชน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C136-0005 นาย ศรณ์พัฒน์ ภัทรหิรัญชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C136-0006 ภญ. ปัทมา เทียนวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C136-0010 ภก. ชูชาติ ศิรามพุช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C136-0014 นาย พิพัฒน์ ตั้งชูทองชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C136-0015 ภญ. นวินดา ชินะตังกูร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C136-0016 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C136-0021 ดร. ศศิประภา ชิตรัตถา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C136-0024 ภก. นภัตสร กุมาร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C136-0026 ภก. เมธา แม้นโกศล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C136-0027 นางสาว ศุภารัตน์ ภูชมชื่น ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C136-0028 นางสาว อภิชญา ชัยรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C136-0029 นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C136-0030 นางสาว ณิชชนันทน์ กลิ้งมา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C136-0031 นางสาว ศรินญา พึ่งแพง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C136-0037 นางสาว มัญฑมน อุตโม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C136-0038 นางสาว นพกมล สรายศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C136-0043 ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C136-0044 นางสาว พัลลภา วุฒิภาพรกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C136-0045 นางสาว ภารดี อสุโกวิท ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C136-0046 นางสาว ภัทรภร เจริญไพโรจน์วงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C136-0048 ภญ. วิภาวี สถาพรพงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C136-0051 นางสาว วีรวรรณ จาระวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C136-0052 นางสาว นัดดามาศ โตมอญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C136-0059 ภญ. วรรณา จินดารักษาวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C136-0060 ภญ. โปรดปราน เจริญนิตย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C136-0061 ดร. รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์เกียรติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C136-0062 ภญ. สิริพร กุลหงวน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C136-0066 ภญ. ธีราพร ประดิษฐ์พรกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C136-0070 ภญ. ศรีเกษม วิสุทธิไกรสีห์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C136-0073 ภก. จีรนนท์ แซ่อ๋อ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C136-0075 ภญ. เปลี่ยมสุข แดงเครือ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C136-0076 ภก. ปิยะนุช สามทิพย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C136-0085 ภญ. ณัฐพร อมรศรีสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C136-0094 ภญ. พามาศ ลิมปิวัฒนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C136-0099 นางสาว จินตนา ชินบุรารัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C136-0102 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C136-0104 นาง จันจิรา ศรีวัฒนกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C136-0105 ดร. วุฒิพงค์ ครอบบัวบาน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C136-0106 นางสาว รัชนีกร บุญชัยสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C136-0111 นางสาว มยุรา ชินบุรารัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C136-0112 ภญ. พิมลกานท์ เกษมวัฒนาโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C136-0118 นางสาว สุกัญญา ม่วงศิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C136-0119 นางสาว ดวงรัตน์ ปัทมโยธิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C136-0120 นางสาว พรทิชา โลลุพิมาน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C136-0121 นางสาว ชลธิชา สีขาว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C136-0122 นางสาว ปาริตา ผ่องอำไพเวช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C136-0123 นาง นิรมล บุญสำเร็จ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C136-0124 ภญ. มินทิรา สารธิราช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C136-0125 ภญ. เบญจวรรณ โหง้วสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C136-0126 นางสาว ศิรดา ศรีประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C136-0128 ภญ. พรชนัน วชิโรดม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C136-0131 นางสาว ชมพูนุช สุขผันเจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C136-0132 ภญ. พีรยา เอี่ยมปี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C136-0134 นาย รัชกฤช ปัทมโสภาสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C136-0136 นาง ณัฐฐาภรณ์ สิงโตกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C136-0139 ภญ. กัญญาณัฎฐ์ ชโลธร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C136-0140 นางสาว ณัฐรัตน์ วังกุ่ม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C136-0141 นางสาว ทมิตา อัตถากรพันธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C136-0143 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C136-0144 นาง จิดาภา พลศรีเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C136-0146 ภญ. พนิดา เกทิพย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C136-0149 นาย ธนวัฒน์ เจริญนิเวศนุกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C136-0150 นางสาว อรประภา พรมรังฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C136-0151 นางสาว ปุณณัฐฐา อัศวปภาวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C136-0152 นางสาว สุกัญญา ศรีธนวิบุญชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C136-0153 ดร. ศุภภิศักดิ์ จตุรนต์รัศมี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C136-0155 นางสาว สุทธิพร ไกรมาก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C136-0157 ภญ. ศจี ทวีกิจพัฒนภักดี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C136-0158 นาง นฤมล จิตตปาลกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C136-0159 นาง ธัญญารัตน์ ตั้วเจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C136-0161 ภก. กิตติโชติ วรโชติกำจร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C136-0162 นางสาว จิรภา เดือนจำรูญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C136-0165 นางสาว ไพลิน สันติศิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C136-0171 นาย ฐนธัช เนื่องจำนงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C136-0172 นางสาว ศศิลักษณ์ กาญจนพรหม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C136-0173 ภญ. วณีรัตน์ อัศวชัยสุวิกรม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C136-0175 ผศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C136-0176 ดร.ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C136-0177 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C136-0179 นางสาว เฌอปาณ ตรีกิจจา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C136-0180 ภญ. กัลยา เรืองวินิตวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C136-0181 นางสาว ลักษสุภา ตามภักดีพานิชย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C136-0182 ภญ. วิริญญา ตันเสนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C136-0185 ภญ. พนิดา บริสุทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C136-0186 ดร. ณัฐธิดา ภัคพยัต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C136-0188 นางสาว วีณา กุลอึ้ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C136-0189 ภญ. ชนิดา พงศ์สงวนสิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C136-0191 ภญ. อรทัย ศิริพรรณพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C136-0192 นาย จิระวัฒน์ จรัสสุริยงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C136-0193 นางสาว ประอรรัตน์ จรัสสุริยงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C136-0194 นาง จิตินันท์ ไพศาลสถาน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C136-0195 นางสาว กฤศกัญญา เบญจาธิกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C136-0196 นพ. กุลวัตร ธาดานิพนธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C136-0200 พญ. เอมอร วาสนสิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C136-0201 ภก. อมต ชัยเกรียงไกร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C136-0202 นางสาว พรทิพย์ วรกุลลัฎฐานีย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C136-0203 นางสาว รัตนา ฤทธิ์เดช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C136-0205 นางสาว จรัญยา กรานต์ประโคน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C136-0207 ภก. มูฮัมมัดฟารุก ซาอินโมอัมมัด ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C136-0209 นางสาว ธนิดา ลออเลิศกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C136-0210 นาง ศีตลา นิลแช่ม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C136-0211 ภญ. กรณภัทร รัชสมบัติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C136-0216 นางสาว กษมา พันธ์โพธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C136-0220 ภญ. ปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C136-0221 นาย วสี ศิตลักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C136-0011 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ online 4000 THB
2 C136-0050 ภญ. พนัสยา ศุภสารสาทร online 4000 THB
3 C136-0053 ดร. ธัญชนก เมืองมั่น online 4000 THB
4 C136-0054 ภญ. วรวรรณ เตียตระกูล online 4000 THB
5 C136-0055 ดร. สมกมล แม้นจันทร์ online 4000 THB
6 C136-0056 ดร. ภัทราวีร์ ทองอ่อน online 4000 THB
7 C136-0065 นางสาว วราภรณ์ มั่นเสร็จกิจ online 4000 THB
8 C136-0072 ภญ. อรุณี วีระเศรษฐกุล online 4000 THB
9 C136-0081 ภญ. พนิดา ลอออรรถพงศ์ online 4000 THB
10 C136-0086 นางสาว Ratana Siriratvorasakul online 4000 THB
11 C136-0087 นางสาว คัทยวรรณ สัมพันธ์ยุทธ์ online 4000 THB
12 C136-0088 นางสาว ทัศนานันท์ จันทร์เที่ยง online 4000 THB
13 C136-0089 นางสาว วัชราพร ผาวิจิตราสกุล online 4000 THB
14 C136-0090 ภก. ณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ online 4000 THB
15 C136-0224 ภญ. วรนุช คงสุภาพศิริ online 4000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C136-0001 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
2 C136-0002 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
3 C136-0004 ภญ. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
4 C136-0007 ภญ. สุธิอร ตันพิชัย (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
5 C136-0008 นางสาว ปวารณา แก้วกูล (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
6 C136-0009 ภก. พรชัย ศรีชุณหเดช (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
7 C136-0012 ดร. ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
8 C136-0013 นางสาว นฤมล ปัญญาผาติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
9 C136-0017 ภญ. ชวัลณัส วงศ์ชื่นสุนทร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
10 C136-0018 ภก. เดชวุฒิ เตชะนิธิสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
11 C136-0019 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
12 C136-0020 ภญ. ณัฐชานันท์ วรนิตินุวัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
13 C136-0022 ดร. นิชานันท์ ถิระรวีสิทธิ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
14 C136-0023 นางสาว สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
15 C136-0025 ภญ. พัชร์อริญ กาญจนวรินทร์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
16 C136-0032 นางสาว C136-0032 พิชญ์พิมล กานดารักษื (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
17 C136-0033 พ.อ.ญ. ภญ. ทรงสุดา ขวัญประชา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
18 C136-0034 ภก. นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
19 C136-0035 นาย สุลมพ์ฤทธิ์ เลาจเวชกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
20 C136-0036 ดร. ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
21 C136-0039 นาง วรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
22 C136-0040 ภก. ธราวัฒน์ ทาระวรรณ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
23 C136-0041 นางสาว มนสิชา บุญศิริ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
24 C136-0042 นาย ปณิธาน เซี่ยงฉิน (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
25 C136-0047 นางสาว มนประภา บำรุงศุภกิจ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
26 C136-0049 นางสาว สลิลรัตน์ รัตนจงกลกรณ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
27 C136-0057 ดร. บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
28 C136-0058 นางสาว นิอารียา ตาเย๊ะ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
29 C136-0063 นาย ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
30 C136-0064 นาย วรพล เวชชาภินันท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
31 C136-0067 นางสาว บัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
32 C136-0068 นางสาว นารีญา วาเล๊าะ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
33 C136-0069 นางสาว เศฐินี จันทร์ภิรมย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
34 C136-0071 ภก. พิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
35 C136-0074 นางสาว สิริทิพย์ โชติรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
36 C136-0077 นางสาว ณปันกชกร หอมแสง (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
37 C136-0078 นาย กณิศพัศ มัลลิกะมาลย์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
38 C136-0079 นางสาว ณปันกชกร หอมแสง (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
39 C136-0080 นางสาว ภัคพิชา หอมแสงสุโข (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
40 C136-0082 ภก. คัมภีร์ จิระวิณิจ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
41 C136-0083 ภก. คัมภีร์ จิระวิณิจ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
42 C136-0084 นาย นัยสันต์ ไพบูลเอื้อ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
43 C136-0091 ดร.ภญ. จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
44 C136-0092 ภญ. ภวิกา มหาสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
45 C136-0093 นางสาว ณัฐพร บู๊ฮวด (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
46 C136-0095 ภญ. ภาวิณี อ้างสันติกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
47 C136-0096 นางสาว ชนากานต์ วิงวร (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
48 C136-0097 นางสาว วิชุตา จันทร์ตรี (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
49 C136-0098 ภญ. วรัญญา อรุโณทยานันท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
50 C136-0100 ภญ. มณฑิตา ปรกติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
51 C136-0101 ภญ. วราพร กาญจนอลงกรณ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
52 C136-0103 นางสาว แน่งน้อย แสงเสน่ห์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
53 C136-0107 นางสาว อัครนงค์ รุจิวัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
54 C136-0108 นางสาว วิระดา กำธรกิตติ์กุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
55 C136-0109 นางสาว พนิดา ทองมี (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
56 C136-0110 นางสาว เปลวเทียน จิรกานต์สุวรรณ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
57 C136-0113 ภญ. ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
58 C136-0114 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
59 C136-0115 ภก. ธันวา อภินันทนกูล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
60 C136-0116 ภญ. ศิราพร เครือวัง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
61 C136-0117 ภญ. สิริวรรณ หมื่นรุ่น (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
62 C136-0127 ภญ. ดวงแก้ว ธีรศิลป (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
63 C136-0129 นางสาว ณฐินี มหาวินิจฉัยมนตรี (mail) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
64 C136-0130 ดร. ปารภัทร โศภารักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
65 C136-0133 นางสาว มนนันท์ ศักยโรจน์กุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
66 C136-0135 นาย วิทวัส กิจจาธิป (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
67 C136-0137 นาย กฤษณ์ แจ้งจรัส (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
68 C136-0138 นาย ภวิศ วีระนภากุล (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
69 C136-0142 ภญ. อังกาบ เลิศฤทธิ์เดชา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
70 C136-0145 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
71 C136-0147 พ.ท.หญิง จีรนันท์ สิทธิประภา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
72 C136-0148 นางสาว ผาณิต กฤติยรังสรรค์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
73 C136-0154 นางสาว อัญฐ์ธีดา ณภัค (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
74 C136-0156 ภก. สุรพล พวงเงิน (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
75 C136-0160 ภญ. จุฑามาศ เข็มทองสกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
76 C136-0163 ภญ. วิสินี จันทร์มหเสถียร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
77 C136-0164 ภญ. ภรณ์ทิพย์ ตั้งเด่นไชย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
78 C136-0166 นางสาว รุจิรา คงดี (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
79 C136-0167 นางสาว สรารัตน์ บัวรา (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
80 C136-0168 นางสาว วาสนา สงกา (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
81 C136-0169 นางสาว สิริกร ไทรรารอด (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
82 C136-0170 นางสาว ปฏิญญา สงวนพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
83 C136-0174 ภญ. ณัฐพรรณ ดรุณเทอดไทย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
84 C136-0178 ผศ.ดร. วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
85 C136-0183 ภญ. ชัชชญา ดีเลิศ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
86 C136-0184 ภญ. ปัญจภัทร โสจิกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
87 C136-0187 ดร. สริญญา ชวพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
88 C136-0190 นาย อชรายุ ธัญวงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
89 C136-0197 ภก. อนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
90 C136-0198 ภญ. ศิณัฏฐินี ดุละลัมพะ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
91 C136-0199 นางสาว สุวภัทร คำกวน (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
92 C136-0204 นางสาว ภิรมณ จารุพงศ์เดชา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
93 C136-0206 นางสาว สุพรรณี พุมมา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
94 C136-0208 นางสาว รัตนา จันทร์เล็ก (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
95 C136-0212 ภญ. ศุภกัญญา กุมกาญจนะ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
96 C136-0213 นางสาว รัสรินทร์ อัศวมหาพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
97 C136-0214 ภญ. สุพรรณิการ์ ธรรมกรสุขศิริ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
98 C136-0215 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
99 C136-0217 นาย สถิตย์ มงคลเสถียร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
100 C136-0218 นาย อภิวัส พงศ์พัฒนะนุกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
101 C136-0219 นางสาว จินตนา บริรักษ์วาณิชย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
102 C136-0222 นางสาว สุมาลี ขอมอินทร์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
103 C136-0223 นางสาว วนิดา ไทรชมภู (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
104 C136-0225 ภญ. ณิชวรรณ ตันติโสภณวนิช (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
105 C136-0226 ภก. ชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
106 C136-0227 ภญ. อภิรดา สุคนธ์พันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
107 C136-0228 นางสาว สวรรยา ปิ่นทอง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
108 C136-0229 นางสาว นวรัตน์ โรจน์ทังคำ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
109 C136-0230 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
110 C136-0231 นางสาว ขนิษฐา นากสุก (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียน บรรยาย บุคคลทั่วไป (ภายใน 1 พฤษภาคม 2562) ท่านละ 4,000 บาท
ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ ก
ค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 2)ท่านอยู่ในโดชาใด
รศ.ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ###บุคลิกลักษณะตามโดชา เนื่องจากการทำงานของร่างกายขึ้นอยู...
Read this article
ภาชนะเก็บยา..ที่ถูกต้องตามตำรายา
ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ตำรายา (Pharmacopoeia) เป็นตำราอ้างอิงทางเภสัชกรรมที่ระบุถึงคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ (raw material) และผลิต...
Read this article
ไขมันในเลือดสูงกับโรคหลอดเลือด
อาจารย์ ดร.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อพูดถึงโคเลสเตอรอล (cholester...
Read this article
Top 10 Potassium-Rich Foods & Health Benefit
Pattamapan Lomarat (B.Sc. in Pharmaceutical Sciences), Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Bangkok, Thailand ###Potassium is a mineral that is essenti...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554