งานประชุมวิชาการ เรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-08-2562 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานต้องใช้การประสมประสานทั้งศาสตร์ทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นที่ทราบดีว่าการสื่อสารเป็นหัวใจของผลลัพธ์ทางการรักษา แต่การสื่อสารมีรายละเอียดที่ควรใส่ใจหลายมิติ ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างเภสัชกรและบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม การสื่อสารเพื่อการบริหารกลุ่มงาน การสื่อสารระหว่างเภสัชกรกับสหสาขาวิชาชีพที่ต้องร่วมกันทำงานเพื่อคนไข้ และที่สำคัญคือ การสื่อสารกับคนไข้เพื่อผลลัพธ์และบริการที่น่าประทับใจ อีกทั้งมิติใหม่ทางด้านการสื่อสารกับคนไข้รวมทั้งประชาชน คือการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ที่นับวันจะมีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงได้จัดการประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษา และบริการที่ประทับใจ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน และผู้สนใจ จำนวน 120 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม อ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช Email: luerat@gmail.com, หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supatra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-4536 ภาควิชาเภสัชกรรม 0-2644-8694 งานคลังและพัสดุ 0-2354-4316

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการงานประชุมการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาฯ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/6/2562 11:43น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ เรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/6/2562 11:43น.
   


 

http://tinyurl.com/yxurjaxj

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C142-0001 ภญ. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
2 C142-0002 ภญ. กรรณิกา พงศ์ทรางกูร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
3 C142-0003 ภญ. สุจิตา กุลถวายพร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THB
4 C142-0004 ภญ. สุพาณี ตันตะโนกิต (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**บรรจุภัณฑ์บ่งชี้ร่องรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging): ตอนที่ 5
รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### แถบหด แถบหดรอบฝาใช้หลักการหดตัวของพอลิเม...
Read this article
พาราเซตามอล (paracetamol) รักษาปวดได้ทุกอย่างจริงหรือ?
อาจารย์ ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://drlumbago.com/body-aches-pains-hurt-all-over/ ###  ...
Read this article
เภสัชกรแขวนป้าย ผลกระทบเป็นอย่างไร
อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้มีภาพถ่...
Read this article
STOP SMOKING with Nicotine Replacement Therapy
Gita Anjali Shah, Clinical Pharmacist, UK and Guest Lecturer, Clinical Pharmacist, UK and Guest Lecturer Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### Shocking Statistics &...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554