หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศ
CPE ปี 2561 - 2562 สามารถเก็บคะแนนได้แล้ว!!
บทความที่ 1 เรื่อง ยารักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง: ปัจจุบันและอนาคต
จำนวน 4 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 10 พฤษภาคม 2562

บทความที่ 2 เรื่อง Journal Club Corner: Errors and Biases in Clinical Trial
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 10 มิถุนายน 2562

บทความที่ 3 เรื่อง ภาวะโลหิตจางและธาตุเหล็ก
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 17 มิถุนายน 2562

บทความที่ 4 เรื่อง การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 1 สิงหาคม 2562

บทความที่ 5 เรื่อง การให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 2 กันยายน 2562

บทความที่ 6 เรื่อง โรคจากพังผืด
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 6 กันยายน 2562


>> สมัครสมาชิก (500 บาท/ปี)