หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาอยากทราบขนาดการให้ยาสูงสุดของ Metformin(500) เนื่องจากที่ รพ.แพทย์ไปสั่งจ่าย 3*2 (ขนาด 500 mg ) ช่วยหาคำตอบยืนยันให้ด้วยค่ะ


รหัสคำถาม: 2047 ถามโดย: น้อย (เภสัชกร) เมื่อ: 27/05/2010-16:58:37 -- อ่านแล้ว 5212 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร เภสัชกรศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

Metformin เป็น oral hypoglycemic agent ในกลุ่ม biguanides โดยออกฤทธิ์ลดการสร้าง glucose (gluconeogenesis) และเพิ่มความสามารถของ insulin ทำให้เพิ่ม peripheral glucose uptake and utilisation ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การใช้ยา metformin สามารถใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิดได้ อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรระวังคือ Lactic Acidosis

ขนาดยา Metformin ในผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Metformin ชนิด Extended release และชนิดธรรมดา ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2,000 mg/day และ 2,550 – 3000 mg/day ตามลำดับ การใช้ยา metformin ในขนาดสูง อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อยาเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งพบได้บ่อย อย่างไรก็ตาม การกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยแต่ละรายมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น อายุ, การทำงานของไต, โรคร่วมอื่น ๆ เป็นต้น

อ้างอิงจาก:
1. Klasco RK (Ed): DRUGDEX® System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (cited: May/31/2010).
2. แพทยสภา และคณะ. แนวทางการใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ใน แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ. 2550


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล