หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาต้องการทราบว่าสมุนไพรไทยที่ชื่อ\"ตรีผลา\"ที่มีขายตามท้องตลาดสามารถเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน กลัวเรื่องเชื้อรา แต่หน้าแปลกนะค่ะในเมื่อมีวิจัยออกมาว่าดีมากมายแต่ทำไมไม่ส่งเสริมการผลิตให้มีมาตรฐานที่ดี


รหัสคำถาม: 2417 ถามโดย: ผู้สนใจตรีผลา (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 30/01/2011-10:44:34 -- อ่านแล้ว 4907 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ. ศยามล สุขขา

ตรีผลา เป็นพิกัดยาสมุนไพรแผนไทยที่ประกอบด้วยผลที่แก่เต็มที่ของสมอไทย (Chebulic myrobalan, Terminalia chebula Retz) สมอพิเภก (Belleric myrobalan, Terminalia belerica Roxb.) และมะขามป้อม (Indian gooseberry, Phyllanthus emblica, Emblica officinalis) ในอัตราส่วน 1:1:1 ตากแห้ง บดเป็นผงละเอียด ทำเป็นยาลูกกลอนรับประทาน ปัจจุบันนี้การศึกษาในมนุษย์พบว่าตรีผลาสามารถใช้รักษาสมดุลของการย่อยอาหารและกำจัดของเสียออกจากร่างกาย ใช้เป็นยาระบาย ส่วนงานวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองที่น่าสนใจคือฤทธิ์ในการลดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุสืบเนื่องไปยังโรคเรื้อรังหลายชนิด อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคจะต้องทำควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน ร่วมไปกับการดูแลสุขภาพอื่นๆ ด้วยเสมอ ส่วนข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรคือการเลือกซื้อวัตถุดิบจะต้องสด ไม่มีเชื้อรา เพราะอายุของวัตถุดิบมักจะสั้นประมาณครึ่งปีเท่านั้น และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ตรีผลามีอยู่หลายรูปแบบ วิธีการเลือกซื้อสำหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปนั้นแนะนำให้สังเกตจากทะเบียนยา วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลักษณะบรรจุต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

อ้างอิงจาก:
1. พร้อมจิต ศรลัมพ์. ประโยชน์ของสมุนไพรตำรับตรีผลาต่อสุขภาพ. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 25(2): 2551 (ฉบับที่ 02).

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล