หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 74

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 19(4) ต.ค.-ธ.ค. 2560 ฉบับที่ 74

บทความพิเศษ
  • “FRAX®เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก” กับการใช้ประโยชน์ในโรคกระดูกพรุน
  •   การใช้ C. elegans สำหรับงานวิจัยต่างๆ
การศึกษาต่อเนื่อง
  • Journal Club Corner: Errors and Biases in Clinical Trial
  • ภาวะโลหิตจางและธาตุเหล็ก
ถาม-ตอบ
  • การใช้ยากลุ่ม fluoroqinolone ในผู้ป่วยที่มีระดับธาตุเหล็กในเลือดสูง (เช่น ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย) จะมีผลต่อระดับยาและการออกฤทธิ์ของยาหรือไม่?
  • หากรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเม็ดที่ 2 ล่าช้าไปประมาณ 5 ชั่วโมง จะมีผลอย่างไรบ้าง?
  • หากมีภาวะไขมันพอกตับ การรับประทานตรีผลาจะมีประโยชน์หรือไม่?

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล