หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 75

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 20(1) ม.ค.-มี.ค. 2561 ฉบับที่ 75

บทความพิเศษ
  • ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยารักษาอาการข้ออักเสบกำเริบเฉียบพลันในโรคเกาต์
  • การขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลตามหลักการ Biopharmaceutical Classification System
การศึกษาต่อเนื่อง
  • การให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • โรคจากพังผืด

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล