หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่รอชำระ/รอตรวจเอกสาร


เมื่อท่านส่งหลักฐานและเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ชื่อของท่านจะไปปรากฎในส่วนของรายชื่อสมาชิกปัจจุบันแทน
1 ภณิชชา ไชยสุระ โปรดชำระเงินและส่งหลักฐานภายใน 23/4/2562 - ส่งหลักฐาน


กรณีท่านต้องการส่งหลักฐานแต่ไม่มีชื่อปรากฏด้านบน หมายถึงท่านเลยกำหนด 5 วันในการส่งหลักฐานแล้ว ระบบจึงได้ลบข้อมูลของท่านอัตโนมัติ ให้ท่านทำการสมัครสมาชิกใหม่