ข่าวยาประจำสัปดาห์ - หน่วยคลังข้อมูลยา คณธเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Last >> 


1. Erenumab...monoclonal antibody สำหรับรักษาไมเกรน
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 -- จากการทราบถึงบทบาทของ calcitonin gene-related peptide (CGRP) ในโรคปวดศีรษะไมเกรน (migraine) ทำให้มีการพัฒนายาที่ขัดขวางการออกฤทธิ์ของ CGRP โดยเฉพาะยาชีววัตถุในกลุ่ม monoclonal antibodies มีทั้งชนิดที่ออกฤทธิ์จับโดยตรงกับ CGRP และชนิดที่ออกฤทธิ์จับกับ... อ่านแล้ว 924 ครั้ง
2. Calcitonin gene-related peptide (CGRP)...เป้าหมายของยารักษาไมเกรน
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 -- โรคปวดศีรษะไมเกรน (migraine) เป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่พบได้บ่อยประมาณ 10% ของประชากรทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก อาการที่เกิดขึ้นมีหลายระยะ อาการปวดศีรษะมักปวดซีกเดียว บางรายเกิดอย่างรุนแรง อาจมีอาการอื่นตามมา เช่น คลื่นไส... อ่านแล้ว 908 ครั้ง
3. Monoclonal antibodies (mAb) ในปี 2561…ตอนที่ 2 (ยารักษาโรคมะเร็ง)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 -- ในปีนี้ยาในกลุ่ม monoclonal antibodies สำหรับรักษาโรคมะเร็งที่ผลิตออกจำหน่ายลดลงจากปีที่แล้วอย่างมาก ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้ monoclonal antibodies ชนิดใหม่ที่ออกสู่ท้องตลาดเท่าที่รวบรวมได้ล้วนเป็นยาที่นำมาใช้ในโรคอื่น (ดูข้อมูลในเรื่อง “Monoclonal ... อ่านแล้ว 1143 ครั้ง
4. Monoclonal antibodies (mAb) ในปี 2561…ตอนที่ 1
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 -- ยาประเภท monoclonal antibodies มีบทบาทมากในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ปีที่ผ่านมามี monoclonal antibodies ออกวางจำหน่ายหลายชนิดในข้อบ่งใช้ต่างๆ โดยเฉพาะใช้รักษาโรคมะเร็ง สำหรับปี 2561 มียาที่วางจำหน่ายแล้วเท่าที่รวบรวมได้ ได้แก่ burosumab (เป็น human IgG1 m... อ่านแล้ว 940 ครั้ง
5. Ibalizumab...monoclonal antibody สำหรับรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 -- ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV; human immunodeficiency virus) ในผู้ป่วยเอดส์ (AIDS; acquired immune deficiency syndrome) นั้น ส่วนใหญ่ตอบสนองดีต่อ antiretroviral drugs ซึ่งมีหลายกลุ่ม เช่น INSTIs (integrase strand transfer inhibitors), NRTIs (nucl... อ่านแล้ว 764 ครั้ง
6. Lamotrigine กับความเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียทางระบบภูมิคุ้มกันอย่างร้ายแรง (serious immune system reaction)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 -- การใช้ยาต้านโรคลมชัก (antiepilepsy drugs) แล้วเกิดผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันชนิด humoral immunity และ/หรือ cellular immunity นั้น มีการกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะยาต้านโรคลมชักรุ่นแรก (first-generation antiepilepsy drugs) เช่น valproic acid (val... อ่านแล้ว 928 ครั้ง
7. Clarithromycin…เตือนอีกถึงความเสี่ยงในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 -- ยาในกลุ่ม macrolides เช่น erythromycin, azithromycin, clarithromycin, roxithromycin มีประโยชน์มากในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ปอด โพรงจมูก หู และบริเวณอื่น รวมถึงการติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ที่พบในปอดผู้ป่วย... อ่านแล้ว 2579 ครั้ง
8. Benzocaine ชนิดที่ใช้ภายในปาก...กับมาตรการที่เข้มงวดขึ้นอันเนื่องจาก methemoglobinemia
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 -- เป็นที่ทราบกันแล้วว่ายาชาเฉพาะที่ (local anesthetics/topical anesthetics) เช่น benzocaine, lidocaine, prilocaine ซึ่งเป็น oxidizing agents ทำให้เกิดภาวะ methemoglobinemia และอาการเขียวคล้ำ (cyanosis) ได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง “Local anesthetics ... อ่านแล้ว 1001 ครั้ง
9. Local anesthetics (benzocaine, lidocaine, prilocaine)…เตือนอีกถึงความเสี่ยงต่อภาวะ methemoglobinemia
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 -- Methemoglobinemia เป็นภาวะที่เลือดมี methemoglobin ในปริมาณสูง ไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้ตามปกติ สาเหตุมาจากเหล็กใน hemoglobin ซึ่งโดยปกติอยู่ในรูป ferrous state (Fe2+) เกิดเป็น oxyhemoglobin ที่จับออกซิเจนได้ดีนั้น เกิดออกซิเดชันไปอยู่ใน ferric state... อ่านแล้ว 729 ครั้ง
10. Allopurinol/lesinurad…ยาสูตรผสมสำหรับรักษาโรคเกาต์
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 -- โรคเกาต์ (gout) เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง ที่มีการสะสมผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate) ในน้ำไขข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ โดยเฉพาะข้อ ทำให้ข้อบวม แดง ร้อน และมีอาการปวด สาเหตุมาจากการมีกรดยูริกในเลือดสูง (hyperuricemia) เรื้อรัง ยาที่ใช้รักษามี... อ่านแล้ว 799 ครั้ง
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล