หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาการให้ adrenalin ในผู้ป่วย arrest ให้ผสม 1 amp(1mg/ml)ต่อNSS9mlจะได้1:10000 ใน10mlแล้วถ้าแพทย์สั่งให้ 1 mg หมายถึงให้เราฉีดแค่1mlหรือฉีดทั้ง 10 mlคะ รบกวนด้วยค่ะ คำถามโง่ๆนศ.พยาบาลจบใหม่ งงน่ะค่ะ


รหัสคำถาม: 3495 ถามโดย: ออน (นักศึกษา) เมื่อ: 13/06/2013-05:01:02 -- อ่านแล้ว 53305 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ.วริยา สารรัตนะ

การผสมยา adrenaline ใน normal saline (NSS) เพื่อเจือจางยาก่อนฉีด เมื่อผสม adrenaline 1 ampule ปริมาตร 1 mL (เข้มข้น 1:1000 หรือ 1 mg/mL) ใน NSS 9 มิลลิลิตร จะได้สารละลาย 10 มิลลิลิตร ซึ่งมีปริมาณของ adrenaline 1 mg เท่าเดิม แต่ได้ความเข้มข้นของ adrenaline หลังผสมเท่ากับ 1:10000 (adrenaline 1 mg ใน NSS ปริมาตร 10 mL หรือ 0.1 mg/mL)

การบริหารยาให้ได้ adrenaline 1 mg จึงต้องฉีดสารละลายทั้ง 10 มิลลิลิตร การฉีด adrenaline ที่เจือจางแล้ว เพียง 1 มิลลิลิตร จะทำให้คนไข้ได้รับ adrenaline เพียง 0.1 mg เท่านั้น ส่วนการฉีด adrenaline โดยไม่เจือจางก่อนเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหดตัวอย่างรุนแรง และเกิดกล้ามเนื้อตายได้Key words: adrenaline injection, administration, concentration, การบริหารยาฉีด, อะดรีนาลีน, ความเข้มข้น

อ้างอิงจาก:
-

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล