หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาฉีดยา Diclofenac ขณะตั้งครรภ์ได้21สัปดาห์ จะเป็นอะไรไหมจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ไหม


รหัสคำถาม: 7535 ถามโดย: กุ้ง (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 19/10/2018-19:00:22 -- อ่านแล้ว 358 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

Diclofenac เป็นยาในกลุ่มบรรเทาอาการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ใช้ลดอาการอักเสบและอาการปวดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคข้ออักเสบ ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ (มีเพียงการศึกษาจากสัตว์ทดลอง) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้รวมถึงยาอื่นในกลุ่มยาบรรเทาอาการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ในหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะในช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 30 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนการใช้ในช่วงอายุครรภ์ที่น้อยกว่านี้ควรใช้เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยาว่ามีมากกว่าความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์

Keywords: diclofenac, ยาในกลุ่มบรรเทาอาการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์, NSAIDs

อ้างอิงจาก:
1. Micromedex® [Database on internet]. Diclofenac sodium: Thomson Reuters (Healthcare);c2018. Available from: http://www.micromedexsolutions.com /micromedex2/librarian/.
2. US FDA. Diclofenac: US prescribing information. 2018. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/022396lbl.pdf.


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล