หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาCloxaciillin dry syrup 125mg/5mLกับ Dicloxacillin 62.5mg/5mL ถ้าใช้กับเด็กน้ำหนัก22kgใช้ขนาดเท่าไรคะ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร


รหัสคำถาม: 7538 ถามโดย: ภญ.ปัณณยา วันกฤษณ์ (เภสัชกร) เมื่อ: 21/10/2018-15:37:20 -- อ่านแล้ว 499 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

cloxacillin และ dicloxacillin เป็นยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย กรณีของ cloxacillin ขนาดยาสำหรับเด็กที่มีอายุ 1-18 ปี คือ 50-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน (ขึ้นกับความรุนแรงการติดเชื้อ) แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง เด็กที่มีน้ำหนักตัว 22 กิโลกรัม (อยู่ในช่วงอายุราว 7-9 ปี) ขนาดยาเท่ากับ 1,100-2,200 มิลลิกรัม/วัน หากเป็นตำรับยา Cloxacillin Dry Syrup 125mg/5mL รับประทานประมาณ 2-4 ช้อนชา ทุก 6 ชั่วโมง ส่วนยา dicloxacillin ขนาดยา สำหรับเด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีขนาดยาที่แนะนำคือ 12.5-25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน (ขึ้นกับความรุนแรงการติดเชื้อ และในบางกรณีอาจใช้ขนาดยาสูงกว่านี้) แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง เด็กที่มีน้ำหนักตัว 22 กิโลกรัม ขนาดยาเท่ากับ 275-550 มิลลิกรัม/วัน หากเป็นตำรับยา Dicloxacillin 62.5mg/5mL รับประทานประมาณ 1-2 ช้อนชา ทุก 6 ชั่วโมง

keywords: cloxacillin, dicloxacillin, ขนาดยาสำหรับเด็ก

อ้างอิงจาก:
1. Drugs. Cloxacillin. 2018. Available from: https://www.drugs.com/dosage/cloxacillin.html.
2. Drugs. Dicloxacillin. 2018. Available from: https://www.drugs.com/dosage/dicloxacillin.html.
3. PDR search. Dicloxacillin sodium. 2018. Available from: https://www.pdr.net/drug-summary/Dicloxacillin-Sodium-dicloxacillin-sodium-720.


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล