หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาขณะนี้กำลังให้นมบุตร แต่มีอาการความดันสูง แพทย์สั่งยา Enalapril 20 mg และ Amlodipine 10 mg ทานและให้นมมาได้ประมาณ 4 เดือนแล้ว เริ่มรู้สึกมีอาการมึนหัว เวลานอนราบและยกหัว เลยไปหาข้อมูล มีบางข้อมูลบอกว่า ยานี้ไม่ควรใช้กับผู้ที่ให้นมบุตร เลยไม่แน่ใจว่า สามารถทานยาตัวนี้ต่อได้หรือไม่คะ


รหัสคำถาม: 7540 ถามโดย: วรวรรณ (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 25/10/2018-12:30:23 -- อ่านแล้ว 559 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ยา enalapril และ amlodipine ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งยา enalapril ถูกขับออกทางน้ำนมคนได้ จึงไม่แนะนำให้รับประทานขณะให้นมบุตร ส่วนยา amlodipine นั้น ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ายาสามารถขับออกทางน้ำนมคนได้หรือไม่และได้มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปเพื่อความปลอดภัยจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อน หากจำเป็นต้องใช้ยาทั้งสองชนิดนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ส่วนอาการมึนงงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานยาทั้งสองชนิดนี้ ที่อาจทำให้มีอาการของความดันโลหิตต่ำได้ แนะนำให้หมั่นวัดความดันโลหิต

Keywords: enalapril, amlodipine, ให้นมบุตร

อ้างอิงจาก:
1. Micromedex® [Database on internet]. Enalapril, Amlodipine: Thomson Reuters (Healthcare);c2018. Available from: http://www.micromedexsolutions.com /micromedex2/librarian/.
2. US FDA. Vasotec® (enalapril): US prescribing information. 2018. Available from:
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/018998s076lbl.pdf.
3. US FDA. Norvasc® (amlodipine besylate): US prescribing information. 2018. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/019787s047lbl.pdf.


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล