หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยายาสอดช่องคลอด 1เม็ดครั้งเดียว, 1เม็ด6วัน และ2เม็ด3วัน ให้ประสิทธิภาพการรักษาเหมือนหรือต่างกันในผู้ป่วยเป็นครั้งแรกและเป็นซ้ำ


รหัสคำถาม: 7543 ถามโดย: ป (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 29/10/2018-18:47:09 -- อ่านแล้ว 371 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ยาสอดช่องคลอดที่ถามมานั้น น่าจะหมายถึง clotrimazole ซึ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อราแคนดิดาในช่องคลอด (vulvovaginal candidiasis) ที่มีจำหน่ายนั้น มีขนาด 100 มิลลิกรัม, 200 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม โดยทั่วไปในการรักษาการติดเชื้อดังกล่าวสามารถใช้ clotrimazole ชนิดสอดช่องคลอด 100 มิลลิกรัม 1 เม็ด นาน 6 วัน, 100 มิลลิกรัม 2 เม็ด หรือ 200 มิลลิกรัม 1 เม็ด นาน 3 วัน หรือ 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด นาน 1 วันได้ และจากการสืบค้นข้อมูลพบการศึกษาเปรียบเทียบ clotrimazole ชนิดสอดช่องคลอดขนาด 100 มิลลิกรัม 1 เม็ด นาน 6 วัน กับ 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด นาน 1 วัน และการศึกษาเปรียบเทียบขนาด 100 มิลลิกรัม 2 เม็ด นาน 3 วัน กับ 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด นาน 1 วัน ในผู้ป่วยจำนวนไม่มาก ให้ประสิทธิภาพในการรักษาไม่แตกต่างกัน ส่วนประสิทธิภาพการรักษาในผู้ที่เป็นซ้ำยังไม่มีการศึกษาที่เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจน แต่มีการให้ข้อแนะนำว่าหากเป็นซ้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไปใน 1 ปี อาจเพิ่มระยะเวลาในการใช้ยานานขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นยาชนิดรับประทาน

Keywords: clotrimazole, vulvovaginal candidiasis, ยาสอดช่องคลอด

อ้างอิงจาก:
1. American Pharmacists Association. Drug information handbook with international trade names index. 26th ed. Hudson: Lexi-Comp; 2017.
2. Denning DW, Kneale M, Sobel JD, Rautemaa-Richardson R. Global burden of recurrent vulvovaginal candidiasis: a systematic review. Lancet Infect Dis 2018; 18:e339-e347.
3. Loendersloot EW, Goormans E, Wiesenhaan PE, Barthel PJ, Branolte JH. Efficacy and tolerability of single-dose versus six-day treatment of candidal vulvovaginitis with vaginal tablets of clotrimazole. Am J Obstet Gynecol 1985; 152:953-5.
4. Floyd R, Hodgson C. One-day treatment of vulvovaginal candidiasis with a 500-mg clotrimazole vaginal tablet compared with a three-day regimen of two 100-mg vaginal tablets daily. Clin Ther 1986; 8:181-6.


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล