บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

50 ปี เภสัชมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

วิธีการบริจาค

ประกาศการปิดรับเงินบริจาค ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 20-31 ธ.ค. 2561

หน่วยการเงินขอปิดการรับเงินบริจาค 50 ปีคณะเภสัชศาสตร์ทางออนไลน์ ปิดรับเงินวันที่ 20 ธ.ค. 2561 แต่สามารถมาบริจาคเงินเพื่อลดหย่อน 2 เท่าของปีภาษี 2561 ได้ด้วยต้นเองที่คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยเครื่องรูดบัตร, เงินสด และเช็ค ได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561เวลา 8.30-15.00 น.ทุกวันทำการ
กรณีท่านโอนเงินเข้ามาในช่วงวันที่ปิดรับเงินบริจาคดังกล่าว ทางคณะจะออกใบเสร็จให้ท่านในปี พ.ศ. 2562

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ถึง 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. บริจาค Online ผ่านบัตรเครดิต

สามารถบริจาคโดยใช้บัตรเครดิตของท่านผ่านระบบ Online โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน (รับชำระเฉพาะบัตร VISA และ Mastercard เท่านั้น)

บริจาคเลย

2. บริจาคผ่านช่องทางธนาคาร

ผู้สนใจสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางตู้ ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขารามาธิบดี

บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-461529-9
ชื่อบัญชี
"50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"


หลังจากโอนแล้ว หากท่านประสงค์รับใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการขอลดหย่อนภาษี โปรดส่งหลักฐานมายังช่องทางดังนี้

1. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Online (ทางคณะฯขอแนะนำช่องทางนี้) โดยให้ทำการถ่ายหรือสแกน Slip หรือ capture หน้าจอ แล้วบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png) หรือ ไฟล์ PDF เพื่อใช้ upload เข้ามาในระบบ หรือ

 

2. ส่งโทรสารมายัง งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-2354-4316 (คุณจรรยา จันทร์เจตนาดี) หรือ

 

3. ส่งทาง E-mail ของ รศ.ดร. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ที่ wisuda.suv@mahidol.ac.th

 

*** เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการซ้ำซ้อนของเอกสาร โปรดเลือกส่งหลักฐานช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ***

3. บริจาคด้วยตนเองที่คณะฯ

ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริจาคได้ด้วยตนเองยังคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่หน่วยการเงิน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ ในวัน และเวลาราชการ (8.00 - 16.00 น.)

ดูแผนที่คณะเภสัชศาสตร์ฯ


Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2016