งานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประกาศผลการสมัคร


1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานคลังและพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานกลยุทธ์และแผน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้4. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยดูแลทรัพย์สิน (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739

 
สมัครงานนี้