เรียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46 ทุกท่าน
      การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมโรแมนติก แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการจัดการประชุมได้ทำข้อตกลงไว้ว่า หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะพักที่โรงแรมนี้และจองห้องพักภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทางโรงแรมจะคิดอัตราค่าที่พักในช่วงไฮซีซั่นนี้ในราคาพิเศษคือ 1,800 บาท/คืน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางโรงแรมจะคิดอัตราค่าที่พักตามปกติเหมือนแขกทั่วไป
      ดังนั้นหากท่านใดประสงค์จะพักสถานที่เดียวกับสถานที่จัดงานในอัตราพิเศษ ขอได้โปรดจองที่พักภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เข้าสู่เว็ปไซต์งานประชุม