ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2017

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2017 ณ สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับอาจารย์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/bourse-asem-duo
สามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 เม.ย. 60

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 270 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 6 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015