เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2017

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2017
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ "Tropical Medicine 4.0 Effective Collaboration for Global Health Impact"  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.jitmm.com/client/

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 590 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015