เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongguk University สาธารณรัฐเกาหลี

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongguk University สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างช่วง Spring 2018 หรือ เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษา
2.มี GPA. 2.90 ขึ้นไป
3.มีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL iBT80 / ITP 550 หรือ IELTS 6.0) ไม่รับผลสอบ TOEIC
 
สมัครภายในวันที่ 15 ต.ค. 60

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 460 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015