เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ The University of Hong Kong

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ The University of Hong Kong (MPhil and PhD Studies 2018-2019)

 

                   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ The University of Hong Kong (MPhil and PhD Studies 2018-2019) สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนจะต้องได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

   - Hong Kong PhD Fellowships (HKPF) ได้รับเงินทุนประมาณ US$ 30,760 (HK$ 240,000) ต่อปี

   - University Postgraduate Fellowships (UPF) ได้รับเงินทุนประมาณ US$ 26,390 (HK$ 205,900) ต่อปี

   - Postgraduate Scholarship (PGS) ได้รับเงินทุนประมาณ US$ 30,760 (HK$ 240,000) ต่อปี

 

                   ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ เงื่อนไขการรับทุน และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.gradsch.hku.hk และสามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 202 ครั้ง






งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015