เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2018/ Fall 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2018/ Fall 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำกัดจำนวน 1 คน ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2561 หรือ กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.op.mahidol.ac.th/orir/
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 342 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015