เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และทุน U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fulbrightthai.org/default.asp
สมัครภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 367 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015