เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ Tokyo Metropolitan University Japanese Winter Program 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Tokyo Metropolitan University Japanese Winter Program 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาภาษาญี่ปุ่น ระดับ Intermediate ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 - 27 มกราคม 2561 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/index.html
 
ทั้งนี้คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 หรือ J-CAT 100-200 (สามารถสอบ J-CAT online ได้ที่ www.j-cat.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
สมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 186 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 5 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 3 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015