เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experien

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences" ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlannga ประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม www.iei.ubru.ac.th
File Attachment
20171005073953-Scan111.pdf


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 294 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015