เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งผลงานวิชาการในหัวข้อ "Halal Science Research"

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งผลงานวิชาการในหัวข้อ "Halal Science Research" ในงาน “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยงานดังกล่าวมีเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาล ประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (SHARIAH CERTIFIES – HALAL SCIENCE SUPPORTS) ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 10 (HALAL SCIENCE, INDUSTRY AND BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ; 10th HASIB 2017) ร่วมกับงานแสดงสินค้า THAILAND INTERNATIONL HALAL EXPO 2017 (TIHEX) ที่รวมผู้ประกอบการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศ มีการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล (THE HALAL CB CONVENTION) โดยผู้เข้าร่วมจะประกอบด้วยหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลก รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

รายละเอียดเพิ่มเติม Click  http://www.halalscience.org/archives/62424


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 387 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015