เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ASAIHL Conference on "Higher Education for Diversity and Global Citizen

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ASAIHL Conference on "Higher Education for Diversity and Global Citizenship" ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมประกอบด้วย 3 sub-themes คือ
- Pedagogy for Student-Centered Teaching
- Technology Innovation in Education Creating New Learning Space
- Transforming Knowledge into Wisdom toward Peace
 
ผู้สนใจสามารถส่ง Abstract เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยจะต้องส่ง full paper ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 227 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015