เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2018 (The 7th ICADA 2018—SSIS)

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ (Call for Abstracts) เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2018 The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2017—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 7th ICADA 2018—SSIS) จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ภายใต้หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization”  รายละเอียดเพิ่มเติม Click   http://www.nida.ac.th/th/index.php/37-seminar-news/1003-icada-2018


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 2254 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 3 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015