เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “Higher Education for Diversity and Global Citizenship”

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียบใต้ ประจำประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 40 โดยจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Higher Education for Diversity and Global Citizenship” ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ 
 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน และมีการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นผู้แทนของประเทศไทย ไปนำเสนอในการประชุม ASAHIL Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 
 
โดยกำหนดให้ส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอในการประชุมได้ที่ office_council@kbu.ac.th หรือ contacts@cupt.net
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.kbu.ac.th
 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 204 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 8 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015