เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2017

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (ASAIHL Conference 2017) ในหัวข้อ "Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation" ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นใน cluster ต่างๆ (Health sciences, science and technology และ social science)
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่   http://asaihl2017.nu.ac.th/home.php

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 122 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 2 นาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 3 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015