ข่าวประชาสัมพันธ์


The 1st MU-CMU Symposium

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ China Medical University (CMU) จัดการประชุม The 1st MU-CMU Symposium ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก CMU และมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นวิทยากรนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม) ได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/orir/symposium.html


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 333 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 5 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015